Opracowania

rk3745

Przekonanie o prawdziwości dowodu elektronicznego nie może opierać się na zapewnieniach urzędu państwowego, że dowody są dobrze zabezpieczone. Obywatel powinien mieć możliwość samodzielnego sprawdzenia czy dowód elektroniczny jest prawdziwy tak jak w przypadku dowodu książeczkowego

Czytaj całość na: prawica.net
rk3745

Dowód osobisty powinien realizować tylko jedną funkcję: być narzędziem weryfikacji tożsamości jego właściciela.

Czytaj całość na: prawica.net
rk3745

Jestem przeciwnikiem dowodu wielofunkcyjnego (pisałem o tym w tekście: Wielofunkcyjny dowód będzie niebezpiecznym gadżetem). Dowód osobisty powinien realizować tylko jedną funkcję: być narzędziem weryfikacji tożsamości jego właściciela.

Czytaj całość na: prawica.net
rk3745

Oszustwa związane z weryfikacją tożsamości na podstawie dowodu elektronicznego

Czytaj całość na: prawica.net
Michael Ganzelewski

Jedną z najbardziej podstawowych potrzeb i konieczności wydaje się być dla człowieka zastępowanie szlachetnych i cennych przedmiotów i materiałów przez tańsze kopie względnie imitowanie ich przy pomocy nieszlachetnych materiałów. Zgodnie z zasadą „więcej pozoru niż istoty rzeczy” chętnie nabywa się tanią imitację lub oszukańczo sprzedaje się falsyfikat udający rzecz oryginalną.

Czytaj całość na: polskijubiler.com
Krzysztof Szymborski

Naukowcy od dłuższego czasu twierdzą, że – jak to wyraził Richard Alexander, znany amerykański zoolog – ludzkie życie społeczne jest siecią kłamstw i podstępów. Nie tylko ludzkie.

Czytaj całość na: polityka.pl
Prof. dr hab. Tadeusz Widła

Dokumenty to nierozłączne elementy realizacji czynności prawnej: rejestracji ich przebiegu i dochodzenia roszczeń. Stąd przyjmuje się, że przedmiotem ochrony prawnej nie jest sam obiekt w postaci dokumentu; lecz zaufanie do dokumentu jako sposobu stwierdzenia zaistnienia danej czynności prawnej i opisu jej postaci – w konsekwencji pewność obrotu.

Lech Czerwiński

W chwili obecnej w celu zabezpieczenia dokumentów publicznych przed fałszerstwem stosowana jest coraz większa ilość zabezpieczeń. Osoby kontrolujące dokumenty powinny posiadać niezbędna wiedzę oraz środki techniczne umożliwiające sprawną kontrolę. Problemem masowej kontroli jest ilość dokumentów podlegających kontroli oraz różnorodność stosowanych w nich zabezpieczeń.

Tomasz KLING

Dokumenty uprawniające do przekraczania granicy państwowej są jednym z najistotniejszych elementów kontroli, który realizują funkcjonariusze StraŜy Granicznej bezpośrednio na linii granicy. Dlatego też proces kształcenia funkcjonariuszy SG w zakresie znajomości budowy i zabezpieczeń oraz analizy dokumentów jest istotnym i nieodzownym elementem szkolenia realizowanym w specjalnie do tego powołanych ośrodkach szkoleniowych SG.

Czytaj całość na: cos.strazgraniczna.pl
Piotr Matczuk jest doktorantem SGH

Przy konfrontacji rzeczywistości gospodarczej z teorią ekonomii niemal zawsze stawiamy sobie pytanie, czy ta rzeczywistość potwierdza prawdziwość wyznawanej przez nas teorii. Przedstawiamy dwie główne metody tej konfrontacji.

Czytaj całość na: nbportal.pl