Testament sporządzamy zazwyczaj osobiście w całości pismem odręcznym, zamieszczając datę i podpis. Rozporządzić majątkiem możemy też ustnie

Czytaj całość na: rp.pl