Publikacje autorskie

rk3745

Jeśli blankiet dowodu jest bardzo dobrze zabezpieczony, to fałszerze będą szukali luk w procesach aby zdobyć oryginalne dowody z fałszywymi danymi. Przeciwdziałanie temu zagrożeniu obejmuje uszczelnienie procesów zmieniających dane w bazie dowodów oraz zapewnienie wysokiej aktualności danych dla weryfikacji dowodów on-line.

Czytaj całość na: prawica.net
rk3745

Ryzyko uznania fałszywego dowodu za prawdziwy można zmniejszyć korzystając z pomocy eksperta albo przez sprawdzenie danych z dowodu w centralnej bazie dowodów (zawierającej aktualne informacje o wszystkich wydanych i ważnych dowodach).

Czytaj całość na: prawica.net
rk3745

Przekonanie o prawdziwości dowodu elektronicznego nie może opierać się na zapewnieniach urzędu państwowego, że dowody są dobrze zabezpieczone. Obywatel powinien mieć możliwość samodzielnego sprawdzenia czy dowód elektroniczny jest prawdziwy tak jak w przypadku dowodu książeczkowego

Czytaj całość na: prawica.net
rk3745

Dowód osobisty powinien realizować tylko jedną funkcję: być narzędziem weryfikacji tożsamości jego właściciela.

Czytaj całość na: prawica.net
rk3745

Jestem przeciwnikiem dowodu wielofunkcyjnego (pisałem o tym w tekście: Wielofunkcyjny dowód będzie niebezpiecznym gadżetem). Dowód osobisty powinien realizować tylko jedną funkcję: być narzędziem weryfikacji tożsamości jego właściciela.

Czytaj całość na: prawica.net
rk3745

Oszustwa związane z weryfikacją tożsamości na podstawie dowodu elektronicznego

Czytaj całość na: prawica.net
Prof. dr hab. Tadeusz Widła

Dokumenty to nierozłączne elementy realizacji czynności prawnej: rejestracji ich przebiegu i dochodzenia roszczeń. Stąd przyjmuje się, że przedmiotem ochrony prawnej nie jest sam obiekt w postaci dokumentu; lecz zaufanie do dokumentu jako sposobu stwierdzenia zaistnienia danej czynności prawnej i opisu jej postaci – w konsekwencji pewność obrotu.

Lech Czerwiński

W chwili obecnej w celu zabezpieczenia dokumentów publicznych przed fałszerstwem stosowana jest coraz większa ilość zabezpieczeń. Osoby kontrolujące dokumenty powinny posiadać niezbędna wiedzę oraz środki techniczne umożliwiające sprawną kontrolę. Problemem masowej kontroli jest ilość dokumentów podlegających kontroli oraz różnorodność stosowanych w nich zabezpieczeń.

rk3745

Od 2007r. MSWiA przymierza się do projektu pl.ID, którego celem jest wprowadzenie wielofunkcyjnego dowodu elektronicznego. Wg przedstawicieli ministerstwa w jednej karcie elektronicznej będzie dowód osobisty, prawo jazdy, karta pacjenta, karta płatnicza, klucz do mieszkania, etc.

Czytaj całość na: prawica.net
rk3745

Dowód biometryczny powstaje przez dodanie identyfikatorów biometrycznych do dowodu tradycyjnego. Identyfikatory biometryczne są cyfrowymi reprezentacjami cech biometrycznych osoby: DNA, geometrii twarzy, linii papilarnych, etc.

Czytaj całość na: prawica.net