Europejski Bank Centralny

W pierwszej połowie 2009 r. wycofano z obiegu łącznie 413 000 fałszywych banknotów euro, czyli o około 17% więcej niż w poprzednim półroczu. Poniższa tabela przedstawia liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych okresach.

Czytaj całość na: ecb.int

W pierwszej połowie 2004 r. z obiegu wycofano łącznie 307.223 fałszywych banknotów euro.

Czytaj całość na: ecb.int